dissabte, 23 de maig de 2009

La insubmissió ha fet 20 anys


L’any 1989, és a dir ara fa 20 anys, el moviment antimilitarista va presentar la campanya de la insubmissió. Aquesta estratègia, a la qual s’hi van sumar milers de joves, va ser determinant per a l’abolició del servei militar obligatori. Ara és bo fer-ne un petit balanç, i per això us adjuntem l'enllaç a un article on en parlem.

De tots els punts a valorar que l’article esmenta, encara s’hi podria afegir un altre: la xarxa que creà la insubmissió es desmembrà a la fi de la mili, però les experiències compartides promogueren el sorgiment de noves iniciatives ben diverses. Fins i tot, la nostra comunitat n’és fruit!